اخرین محصولات ثبت شده

نمونه سوالات ادله اثبات دعوی با پاسخ

  مقدمه: فایلی که پیش روی شماست مجموعه سوالات ادله اثبات دعوی است که بصورت تستی تدوین شده و پاسخ سوالات در همان قسمت سوالات نوشته شده است که امر مطالعه با سرعت و دقت بیشتری انجام شود. شما با مطالعه این کتاب تسلط کامل و کافی به سوالات و پاسخ ها...

قیمت : 5,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

نمونه تحلیل اماری پایان نامه به روش کای اسکوئر

فصل چهارم پایان نامه به روش کای اسکوئر خی دو

قیمت : 15,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

باززنده سازي بناهاي تاریخی، با تأکید بر تیمچه سرباز قزوین

باززنده سازي بناهاي تاریخی، با تأکید بر تیمچه سرباز قزوین 504 ص فرمت PDF

قیمت : 44,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

طراحی موزه زرتشت

طراحی موزه زرتشت ۱۱۴ ص pdf

قیمت : 18,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

طراحی موزه مردم و دريا

طراحی موزه مردم و دريا ۱۴۰ ص فرمت pdf

قیمت : 22,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل